diSTRUKTURA / MILICA MILICEVIC + MILAN BOSNIC / Not so far away / Fr. 09.04.2010 – Fr. 30.04.2010

2010_04_distruktura


HELMUT HELMES / Zerberus / Cerberus / Fr. 05.03.2010 – Sa. 27.03.2010

2010_03_helmut_helmes


FRANZ PRÖBSTER-KUNZEL / Kunzel-Kosmos / Kunzel-Universe / Fr. 05.02.2010 – Sa. 27.02.2010

2010_02_franz_kunzel


BEAT LIPPERT / Contemplation / Fr. 08.01.2010 – Sa. 30.01.2010

2010_01_beat_lippert